Eldgivning med 28 cm trippeltorn i Austrått.

Eldgivning med 28 cm trippeltorn i Austrått.

Eldgivning med 28 cm trippeltorn i Austrått.