Sjösidan av ubåtsbunker. Notera ubåtstornet i bildens mitt.

Sjösidan av ubåtsbunker. Notera ubåtstornet i bildens mitt.

Sjösidan av ubåtsbunker. Notera ubåtstornet i bildens mitt.