Två svenskar i Norge. (foto: Svein Wiiger Olsen)

Två svenskar i Norge. (foto: Svein Wiiger Olsen)

Två svenskar i Norge. (foto: Svein Wiiger Olsen)