malware scanner En av våra eskorterande soldater får fungera som storleksjämförelse. Soldaten finns precis vid eldrörets mynning! – Fort & Bunker

En av våra eskorterande soldater får fungera som storleksjämförelse. Soldaten finns precis vid eldrörets mynning!

En av våra eskorterande soldater får fungera som storleksjämförelse. Soldaten finns precis vid eldrörets mynning!

En av våra eskorterande soldater får fungera som storleksjämförelse. Soldaten finns precis vid eldrörets mynning!