En av våra eskorterande soldater får fungera som storleksjämförelse. Soldaten finns precis vid eldrörets mynning!

En av våra eskorterande soldater får fungera som storleksjämförelse. Soldaten finns precis vid eldrörets mynning!

En av våra eskorterande soldater får fungera som storleksjämförelse. Soldaten finns precis vid eldrörets mynning!