malware scanner Klart för laddning. Bakom granaten syns ansättaren som skall pressa in granaten i loppet, följt av krutladdningarna. – Fort & Bunker

Klart för laddning. Bakom granaten syns ansättaren som skall pressa in granaten i loppet, följt av krutladdningarna.

Klart för laddning. Bakom granaten syns ansättaren som skall pressa in granaten i loppet, följt av krutladdningarna.

Klart för laddning. Bakom granaten syns ansättaren som skall pressa in granaten i loppet, följt av krutladdningarna.