Utspisning under kockens och militärpolisens vakande ögon.

Utspisning under kockens och militärpolisens vakande ögon.

Utspisning under kockens och militärpolisens vakande ögon.