Med patrullbåt 1966 på Sövdesjön.

Med patrullbåt 1966 på Sövdesjön.

Med patrullbåt 1966 på Sövdesjön.