Tunnelsystemen mellan delar i anläggningen var imponerande i storlek. Då skall man komma ihåg att den stora huvudtunneln som förbinder de olika PanzarWerken är ännu större.

Tunnelsystemen mellan delar i anläggningen var imponerande i storlek. Då skall man komma ihåg att den stora huvudtunneln som förbinder de olika PanzarWerken är ännu större.

Tunnelsystemen mellan delar i anläggningen var imponerande i storlek. Då skall man komma ihåg att den stora huvudtunneln som förbinder de olika PanzarWerken är ännu större.