Förläggningsdel i övre delen av kaserntunneln.

Förläggningsdel i övre delen av kaserntunneln.

Förläggningsdel i övre delen av kaserntunneln.