Stadsvärn K 59 nedanför Väggaskoland pampiga tegelbyggnad.

Stadsvärn K 59 nedanför Väggaskoland pampiga tegelbyggnad.

Stadsvärn K 59 nedanför Väggaskoland pampiga tegelbyggnad.