Kön ringlade sig lång till koket. (foto: Lars Dahlbom)

Kön ringlade sig lång till koket. (foto: Lars Dahlbom)

Kön ringlade sig lång till koket. (foto: Lars Dahlbom)