malware scanner Äntligen mat. En del gör ju också vad som helst för att synas på bilden, och lyckas nästan att se ut som hämtad ur filmen Gökboet. Av barmhärtiga skäl namnger jag ju givetvis inte personen, men han har en bror som heter som en berömd svensk hamburgerkedja ;-) – Fort & Bunker

Äntligen mat. En del gör ju också vad som helst för att synas på bilden, och lyckas nästan att se ut som hämtad ur filmen Gökboet. Av barmhärtiga skäl namnger jag ju givetvis inte personen, men han har en bror som heter som en berömd svensk hamburgerkedja ;-)

Äntligen mat. En del gör ju också vad som helst för att synas på bilden, och lyckas nästan att se ut som hämtad ur filmen Gökboet. Av barmhärtiga skäl namnger jag ju givetvis inte personen, men han har en bror som heter som en berömd svensk hamburgerkedja ;-)

Äntligen mat. En del gör ju också vad som helst för att synas på bilden, och lyckas nästan att se ut som hämtad ur filmen Gökboet. Av barmhärtiga skäl namnger jag ju givetvis inte personen, men han har en bror som heter som en berömd svensk hamburgerkedja 😉