Karta och skiss över Beatebergsställningens vänstra flygel kulsprutebatteriet vid Sjötorp

Karta och skiss över Beatebergsställningens vänstra flygel kulsprutebatteriet vid Sjötorp

Karta och skiss över Beatebergsställningens vänstra flygel kulsprutebatteriet vid Sjötorp