DSC_0168

Som en stor mask placerades cementringarna på museets parkeringplats.

Som en stor mask placerades cementringarna på museets parkeringplats.