Säkring och kontroll av placeringen.

Säkring och kontroll av placeringen.

Säkring och kontroll av placeringen.