En sista kontroll av ringarna. En bild som nästan känns som lite science-fiction. (foto:Johan Andreé)

En sista kontroll av ringarna. En bild som nästan känns som lite science-fiction. (foto:Johan Andreé)

En sista kontroll av ringarna. En bild som nästan känns som lite science-fiction. (foto:Johan Andreé)