En ring fick inte plats, utan fick stå kvar. Hade kanske varit ett fint litet minnesmärke i den nya parken. Ringen, stadigt förankrad tillsammans med en lite skylt som berättade vad där varit.

En ring fick inte plats, utan fick stå kvar. Hade kanske varit ett fint litet minnesmärke i den nya parken. Ringen, stadigt förankrad tillsammans med en lite skylt som berättade vad där varit.

En ring fick inte plats, utan fick stå kvar. Hade kanske varit ett fint litet minnesmärke i den nya parken. Ringen, stadigt förankrad tillsammans med en lite skylt som berättade vad där varit.