Rörskyddsrummet R 26 i Skåre, på den skånska sydkusten före plomberingen. Kollegan Lars D kontrollerar nödutgången i borte änden av ”röret”.

Rörskyddsrummet R 26 i Skåre, på den skånska sydkusten före plomberingen. Kollegan Lars D kontrollerar nödutgången i borte änden av "röret".

Rörskyddsrummet R 26 i Skåre, på den skånska sydkusten före plomberingen. Kollegan Lars D kontrollerar nödutgången i borte änden av ”röret”.