Vindrutetorkarna gjorde ingen större nytta.

Vindrutetorkarna gjorde ingen större nytta.

Vindrutetorkarna gjorde ingen större nytta.