Det var en del märkliga transporter på vägen.

Det var en del märkliga transporter på vägen.

Det var en del märkliga transporter på vägen.