Koket – väl skyddat av artilleri!

Koket - väl skyddat av artilleri!

Koket – väl skyddat av artilleri!