För det var ju inte vilka bilar som helst som skulle lastas av. Här en tyska Kubelwagen som skulle delta i evenemangen.

För det var ju inte vilka bilar som helst som skulle lastas av. Här en tyska Kubelwagen som skulle delta i evenemangen.

För det var ju inte vilka bilar som helst som skulle lastas av. Här en tyska Kubelwagen som skulle delta i evenemangen.