De gula ladan är svår att missa (foto:Lars Dahlbom)

De gula ladan är svår att missa (foto:Lars Dahlbom)

De gula ladan är svår att missa (foto:Lars Dahlbom)