Nästan alla i koket samlade vid ett tillfälle.

Nästan alla i koket samlade vid ett tillfälle.

Nästan alla i koket samlade vid ett tillfälle.