Konstverk eller uttryck för en ståndpunkt?

Konstverk eller uttryck för en ståndpunkt?

Konstverk eller uttryck för en ståndpunkt?