Den nya ubåtshallen bryter verkligen av bland de gamla kulturbyggnaderna och sin omgivning.

Den nya ubåtshallen bryter verkligen av bland de gamla kulturbyggnaderna och sin omgivning.

Den nya ubåtshallen bryter verkligen av bland de gamla kulturbyggnaderna och sin omgivning.