Vecka 50 2016. Det stundar helger…..

lappen

Den här lilla enkla papperslappen satt under min vindrutetorkare en kväll när jag kom ner till parkeringen vid Kristianstads lasarett. Jag tror världens faktiskt stod stilla för en liten stund! Någon hade skänkt mig en tanke och dessutom vidarebefordrat den på ett väldigt enkelt sätt. Vem du än var så skall du veta att den gjorde att många timmars cellgiftbehandling kändes väldigt avlägset!
TACK!

Vad gör amn inte för intresset. Eller som det heter på militärspråk: Övergång av vattendrag. (foto: Lars Dahlbom)

Vad gör man inte för intresset. Eller som det heter på militärspråk: Övergång av vattendrag. (foto: Lars Dahlbom)

Bilden ovan dök upp när jag letade bilder om Skånelinjens tillkomst. Hela värnlinjen började med sex värn i trakterna av Ystad. Två värn vid Nybroåns utlopp, strax väster om Nybrostrand. Ytterligare fyra uppfördes i Ystads östra utkanter. Och det under jakten på de båda värnen 146 och 147 som bilden tog. Dessa båda värn uppfördes av byggfirman Skånska Cementgjuteriet, ett av många företag som var inblandade i byggande av Skånelinjen.

Kulsprutevärn 146.

Kulsprutevärn 147. Blev om- och tillbyggt under 1960-talet för att kunna utrustas med stridsvagnstorn m/42.

Kulsprutevärn 147. Blev om- och tillbyggt under 1960-talet för att kunna utrustas med stridsvagnstorn m/42.

Båda dessa värn var kulsprutevärn av typ I. Det vill säga ett enkelt värn med två embrassyrer för kulsprutor riktade åt samma håll, alltså bara en skjutriktning. De båda värnen uppfördes för att utröna vältningsrisken för bombträffar i värnets omedelbara närhet. Man ville också testa de psykiska och fysiska verkningarna på bemanningen vid beskjutning av värnet, t ex vid en fullträff på taket. Vid försöket användes dock inte människor utan grisar och kaniner. Enligt uppgift lär det inte ha gått så bra för försöksdjuren. Värnen lär däremot ha klarat beskjutningen ganska bra.
Samtidigt, också i juni 1939, byggdes ytterligare fyra värn för försöksverksamhet. Det i staden Ystads östra utkanter vid det som kallades Refhusen (Revhusen). Här uppfördes ett värn av vardera modell; kulsprute-, pansarvärnskanon,- kanon- och observationsvärn.

Precis färdigställt kanonvärn. Nu väntar maskering och fältarbeten. (KrA)

Precis färdigställt kanonvärn. Nu väntar maskering och fältarbeten. (KrA)

Pansarvärnsarskanonvärn (Pv) av tidigaste modellen. (KrA)

Pansarvärnsarskanonvärn (Pv) av tidigaste modellen. (KrA)

Värnen hade numren 164 (längst i öster) och vidare västerut med nummer 165 (Kan), 166 (Ksp II) och 167 (Pv). Av dessa fyra värn finns endast observationsvärnet (164) kvar, om än i kraftigt förändrad form. I mitten av andra världskriget överfördes värnet till Marinen (Flottan) som utnyttjade det som minstation för hamnmineringen i Ystad. Värnet byggdes också om för att bättre passa sitt nya syfte. Så det värn man ser idag skiljer sig från det ursprungliga genom att det bland annat varit utrustat med periskop (finns en liten upphöjning på taket) och att värnet byggts ut baktill. Den tidigare siktspringan är också igenmurad.

Det gamla observationsvärnet 164 i Ystad. Sist av de sex första.

Det gamla observationsvärnet 164 i Ystad. Sist av de sex första.

Den 20 september 2016 fälldes det sista trädet på hela området där de gamla värnet hade sina platser. De tre värnen (165-167) försvann redan under 1970-80-talen. Området ha nu röjts för att ge plats till en parkering för Ystads nya hamn som ska stå klar 2018. För besökaren vid värn 164 kan man blicka ut över enomr tomt, öppet fält med utsikt mot Ystads hamn och man undrar onekligen över frågan om det var bättre förr?

Vet inte om en kommande parkering bidrar till naturupplevelsen här precis!

Vet inte om en kommande parkering bidrar till naturupplevelsen här precis!

Efter mer än sex månaders behandling känner man sig onekligen lite instängd såhär när det går mot julfirandet. Behandlingsförloppet gör att jag är extremt känslig för infektioner. Så varken julmarknader eller julhandel har känts speciellt frestande i år. Från Beredskapsmuseet kom dock en liten tidigt julhälsning tillsammans med en bild från instiftandet av den nya traditionen JULSALUTEN! Jag hoppas att jag själv vara närvarande nästa gång!

JULSALUTEN! Ett evenemang som skall skapa en kommande tradition (foto: Lars Dahlbom)

JULSALUTEN! Ett evenemang som skall skapa en kommande tradition (foto: Lars Dahlbom)

spar-boken-julerbjud

Så nu önskar jag en fortsatt trevlig vecka. Du har väl inte glömt att du just nu kan ”fynda” boken Spår av ett försvar” från FORT & BUNKER. Det det fantastiska julpriset 125 kronor plus fraktkostnad får du den perfekta julklappen till dig själv eller någon annan. Klicka på ”Böcker” och välj Spår av ett försvar. Priset som anges är det ordinarie, men din rabatt dras av om du anger koden Julen 2106!

Med bunkerhälsningar
Leif H