Vecka 11 2017. En vecka med blandat innehåll!

Nu närmar sig sommarens alla utflykter.

Nu närmar sig sommarens alla utflykter.

Det blev en vecka fylld med allehanda göromål och uppdrag. Det blev också återbesök vid ”gamla” projekt, ett besök som verkligen gjorde mig besviken! Men det blev även en vecka där många trådar skulle knytas samman för att ge utrymme för en kommande resan ut i Europa. För nu känns det som om allting ”är på gång” igen, efter ett något avslagit 2016.
Tro nu inte bilden på flygplanen ovan signalerar att vi skall ge oss ut på flygande färder, nej den bilden skall bara symbolisera alla härliga utflyktsmål som finns runt om i landet. Bilden ovan är från min egen kommuns ”lilla” flygmuseum, Stenbäcks, precis utanför för samhället. Ett museum som jag t o m besöker, trots mitt ointresse för flygande saker 🙂

En Vaxholmsbåt på "torra land".

En Vaxholmsbåt på ”torra land”.

Besökte i början på veckan Österlen och Simrishamn för lite olika saker. När jag passerade Simrishamns hamns mötes jag av ovanstående syn! En Vaxholmsbåt, ganska långt hemifrån! Det visade sig vara ångaren Gustafsberg VII. Klart man måste ta en bild, jag skulle ju ändå parkera precis intill ångaren av helt andra skäl. Och det skälet såg ut som på bilden nedan:

Kustvärn/Värnpjäs 530 i Simrishamns hamn.

Kustvärn/Värnpjäs 530 i Simrishamns hamn.

Det ser inte så mycket för världen den stora betongtäckta kullen precis invid varvet i Simrishamn. Men det var här som mitt bunkerintresse och min kommande sysselsättning började. Fast det visste jag inte då att det skulle bli till en tidning och ett stort antal böcker. Den såg dock lite annorlunda på den tiden. Året var 1999 och värnet skulle avvecklas (ja nedrustningen hade redan börjat)

Värn 530 före avveckling och plombering.

Värn 530 före avveckling och plombering.

Jag hade redan börjat intressera mig för bunkrar och fortifikation och fick chansen att följa borttagandet av stridsvagnstornet på nära håll.

Stridsvagnstorn 74 med 7,5 cm kanon lyft bort från plats på värntaket.

Stridsvagnstorn 74 med 7,5 cm kanon lyft bort från plats på värntaket.

Och jag skall väl inte neka till att det var ganska spännande att få vara med. Som enda ”civilist” fick jag tillsammans med en journalist ta oss i värnet och se hur det såg ut. Nu står den betongklädda ”kullen” där och det är inte många som vet vad som döljs invändigt. Att det från början varit en kustartillerianläggning är det ännu färre som vet. Men det står ganska klart när man tar sig ner till vattnet ”framför” det gamla värnet.

Den gamla embrassyren, sedan länge fastrostad och illa medfaren av väder och vind. Bilder är från 1999.

Den gamla embrassyren, sedan länge fastrostad och illa medfaren av väder och vind. Bilden är från 1999.

Det gamla kustvärnet är märkligt då det också visar på dåtidens maskeringskonst. ”Groparna” i betongväggen är helt enkelt ihopknycklade cementsäckar som placerats på gjutformens insida och på så vis ”brutit upp” den kala betongytan. Denna teknik användes på många platser i Sverige, men kan även ses på tyska anläggning i Europa.

49 a 34_resize

Kulsprutevärnet 49 a som det begav sig 2005.

Så efter en liten promenad vid piren, den blev kort eftersom hamnområdet numera är ett slutet område, med tillträdesförbud, så var det dags att bege sig till Baskemölla. En av de mera kända orterna på Österlen. Här blev jag 2005 engagerad i ett ett projekt som skulle bevara de två kulsprutevärnen, ett skyddsrum samt några yttre gevärsställningar och löpgravar. Projektet drevs av Regionmuseet i Kristianstad och involverade Hembygdsföreningen i Baskemölla, som vid tillfället var mycket entusiastiska. Meningen var att efter projektets genomförande skulle nycklarna disponeras av föreningen och som dessutom skulle svara för viss tillsyn och visning.

Det vidhängande skyddsrummet invid värn 49 a. Skyddsrummet byggdes av värnets bemanning för att få lite mer utrymme. Bilden tagen efter renoveringen 2005.

Det vidhängande skyddsrummet invid värn 49 a. Skyddsrummet byggdes av värnets bemanning för att få lite mer utrymme. Bilden tagen efter renoveringen 2005.

49 b 37_resize

Värn 49 b med den framgrävda löpgraven. Notera också virkeshögen efter de träd som tagit över platsen genom åren. Bilden är från 2005.

I projektet var också Skogsvårdsstyrelsen inblandad genom ett projekt, som jag tror kallades ”Gröna jobb”. Här skulle arbetslösa få arbetsträning och samtidigt komma ut i naturen. Jag tror ett 15-tal var verksamma vid bunkerprojektet i Baskemölla. Det sågades, rensades, staplades, bars ut bråte, snickrades och putsades. När projektet var klart var det helt ny fredstäckning vid bunkeringångarna. Löpgravarna rensade från många års buskar och träd. Båda bunkrarna var också utstädade och rengjorda.
Ryktet hade dock gått om att värnen och omgivningen sakta förfallit och numera nästan var tillbaks i sitt ursprungliga skicka. Och tyvärr visade det sig stämma. Det södra värnet, 49 a, saknade sin fredtäckning, så även skyddsrummet. Dessutom var båda stålluckorna som täckte embrassyrerna borta. Någon har slitit hår med dessa då de väger ca 100 kg stycket

Värn 49 a från sjösidan.

Värn 49 a från sjösidan.

Det såg lika illa ut vid det norra värnet 49 b.

Det såg lika illa ut vid det norra värnet 49 b.

Den fina löpgraven vid det norra värnet var nu het överväxt igen och dessutom hade man staplat upp grenar och ris intill värnet. Kanske var det till ett kommande valborgsbål. Detta värn hade dock fått behålla sin fredstäckning. Så det var med dystert sinne jag vandrade runt och såg förfallet. Men facit i hand var det väldigt MYCKET pengar som gick till projektet, som tillsynes bara var bortkastat. Men man skall tänka positivt och vi rundar av med en bild fårn när det begav sig!

2005 lyste värn 49 b i all sin glans. Den kraftiga fredstäckningen med öppningsbar lucka har specialtillverkats på plats.

2005 lyste värn 49 b i all sin glans. Den kraftiga fredstäckningen med öppningsbar lucka har specialtillverkats på plats.

Bokomslag till Leif

Vi avslutar med lite roligare nyheter i stället! I dagarna kom Alexander Wahlunds bok om Stockholms kustartilleriförsvar ut. En bok som visar det mesta av vad som fanns i Stockholms skärgård under åren 1914 till kustartilleriets avveckling. Gillade du BUNKERBOKEN som kom ut 2012 från samma författare, tillsammans med Tim Eriksson, då skall du inte missa denna!

Boken kan beställas lättast genom en insättning av 395:- plus 45:- för frakt (B-post) på bankgiro 5125-2237. Glöm inte att skriva namn och adress i meddelandefältet. På facebook finner du en grupp med samma namn som bokens titel. Här kan du få mer information.

Så nu tar vi en paus på en vecka och jag återkommer med spännande läsning!
Bunkerhälsningar
Leif H