Vecka 34 2017.En annorlunda utflykt…

Kväll i ”djurparken” hemmavid. Det är inte illa att ha en djurpark precis nedanför gården. Jag börjar allt mer uppskatta att vi stängslade in hela tomten.

Den nyss avslutade veckan, eller nästan avslutade, blev till en blandning av allt möjligt. Precis som vädret. Det blev med andra ord lite av varje. Förmiddagarna ägnades åt den kommande boken, där bland annat de flesta sevärdheter kompletteras med gps-position om det inte finns en gatuadress.
Men även bilder skall väljas ut och redigeras. Bland kollegan Jan-Eriks bildmaterial hittade jag några som berättar om våra vedermödor när man skall fotografera historiska objekt.

Utförlig beskrivning på en av Gotlands många bunkrar. Här vid Almedalen i Visby. Men det är inte alltid som informationsskyltarna är av goda. Man kan också kanske ha synpunkter på placeringen på det historiska objektet. (foto: Jan-Erik Ohlson)

Resultatet kan ibland få konsekvenser och leda till en omöjlig bild. Här jag valt ut en bidl där man tydligt ser fotografen i den blanka skylten.

Spegel, spegel på bunkern där …. (foto:Jan-Erik Ohlson)

Kanske hade en fristående skylt varit lite bättre, med tanke på informationsmängden. Men ibland blir viljan större än omtanken. Tyvärr är detta något som ofta förekommer, alltså placeringen av skyltar och informationstavlor. Oftast vill kanske fotograferna ha en bild utan störande inslag av ”främmande” saker och ting. Men man måste trots allt ge Visby kommun en eloge för den utförliga informationen.

Vid detta laget skall du ha fått din tidning FORT & BUNKER i brevlådan. Har du inte det är någonting fel! Hör av dig till oss på info@bunker.nu så vi kan kontrollera vad som hänt.

Sveriges enda Spitz-bunker!

Ett eftermiddagsmöte i Malmö gav mig några förmiddagstimmar till att återupptäcka militärhistoriska ”minnen”. Tyvärr försvinner en del, undan för undan, medan andra bara faller i glömska. Jag hann med några av de glömda, och gömda, sevärdheterna innan mitt möte.
Först ut var Sveriges enda ”Spitzbunker” som står lite halvt i skymundan inne på det gamla varvsområdet. Utöver tornet finns här också de bevarade verkstadsbyggnaderna som tyvärr eldhärjades för ett litet tag sedan. Skyddsrummet (Spitzbunkern eller Winkler-turm) var där inhägnad, som du kan se på bilden. Detta spelade nu ingen större roll eftersom man inte kommer in i den. Men visst är det ett udda militärhistoriskt inslag i stadsbilden. Mer om denna typ av bunkrar kan du läsa om här
Min upptäcksfärd gick vidare till den norra delen av Malmös stora badstrandsområde, Ribersborg. Här finns en ”staty” eller minnessten som minner om Beredskapstidens vakttjänstgöring. Några nya bilder och framför allt statyns position blev resultatet.
Ribersborg övergår, lite länge söderut till Limhamnsfältet. Ett område där mycken idrotts utövas bland annat Amerikansk fotboll. Men här har hänt mycket. Den första flygmaskinen över Öresund landade här. Året var 1910. Trettio år senare byggdes det observationsvärn som idag fungerar som en liten skönt rastplats för fotgängare på Limhamnsvägen.

Det är förmodligen inte många som vet, eller tänker på vad detta är för något.

Ytterligare lite längre bort finns ett annorlunda minnesmärke i form av en betongvägg som bär upp portalutsmyckningen från Kronprinsens husarregemente, som hade sin förläggning inte så långt härifrån. Limhamnsfältet användes flitigt av regementet för diverse övningar. Det var 1897 som kasernområdet uppfördes för Kronprinsens husarregemente. Efter regementets nedläggning 1927 användes byggnaderna för olika former av civil verksamhet. I den före detta officersmässen fanns den legendariska dansrestaurangen Arena, som brann ned 1958. De återstående byggnaderna, bland annat den stora husarkasernen vid Regementsgatan, revs 1959/1960 för att ge plats för Malmös första skyskrapa.

Ett lite äldre bild från det stora komplexet Översten. (foto: Malmö stad)

Kronprinsen är en skyskrapa och är Sveriges femte högsta skyskrapa och Malmös tredje högsta. Höghuset påbörjades 1959 och blev färdigt 1964 och är 84 meter högt med 26 våningar (egentligen 27, för restaurangen Överstens toaletter ligger en trappa upp).

Men tillbaks till utflykten. På min väg tillbaka till bilen blev jag lite nyfiken på ett kraftigt buskage/trädsamling precis vid parkeringens infart. Ett par steg in i grönskan såg jag var det var! Ett stadsvärn, Li 2. Ett värn som jag var övertygad om revs i samband med avvecklingen, men som står väl dolt inne i ”skogen”

Kulsprutevärne Li 2 står fortfarande kvar, men väl kamouflerat.

Så dagen blev till en riktig upptäcksresa bland Malmös militärhistoriska lämningar. En del väl synliga, andra väl gömda, och nästan bortglömda. Men det fanns fler överraskningar kvar i trakterna kring Ribersborg. Vid en gammal, känd restaurang, åtminstone på min tid, fanns ett större stadsvärn, M 1. I samband med avvecklingsarbetet under 2009 togs delar av värnet bort genom s k sågning. D v s värnet sågades i mindre bitar som kunde lyftas bort med kran.

Värn M 1 på den tiden det fanns kvar i sin helhet.

Delar av värnet finns dock fortfarande kvar i form den bakre väggen med dörren in mot restaurangen. Väggen har nu blivit till en vitmålad reklamvägg för restaurangen.

Förmodligen inte många passerande, eller restauranggäster som vet att detta är delar av Malmös försvar från Andra världskriget.

Som kuriosa kan nämnas att rivnings/borttagningsarbetet för detta enda värn kostade cirka 700 000 kronor. Arbetet pågick från november 2009 till februari 2010. Dom ger sig inte så lätt de gamla värnen.

Så det blev till en ordentlig rundtur i militärhistoriska Malmö. Eftermiddagen avslutades med ett möte hos Malmö stad och diskussioner kring den kommande värnets dag som ju är planerat till den 23 september i år. Mer om detta i kommande veckobrev.

Årets komprimerade bunkerresa går som jag kanske nämnt till Bryssel – Ypres – Lens – Cambrai – Boulogne sur Mer (Batteri Todt) – Calais – Dunkerque och tillbaks till Bryssel. För första gången provar vi att flyga ut och hyra bil vid framkomsten. På detta sätt vinner vi faktiskt två dagar, att användas till upptäcktsfärder istället. I nästa brev skall du få reda på lite mer detaljer.

Vi slutar med ytterligare ett militärhistoriskt minne från Malmö. ”På vakt” som namnet är, står uppställd vid Ribergsborg och skall minna om Beredskapstidens vakthållning på stränderna.
Nu önskar en härlig kommande vecka, och kanske ett något mindre blött väder. Själv kör jag norrut för intressant möte om ett kommande projekt. Men det får du läsa mer om senare.
Bunkerhälsningar
Leif H