Vecka 37, 2019 Militärhistorisk arkeologi – unika utgrävningar!

Den gamla fredstäckningen har använts som underlag för betongplomberingen.

Det gamla batteri Helsingborg i den lilla nordvästskånska byn Djuramossa, har allt sedan sin tillkomst växt i storlek och omfattning. De senaste åren har dock varit mycket unika då museet formligen grävt fram batteriets dolda anläggningar ur den skånska myllan. Det började som bekant 1997 när Beredskapsmuseet öppnade, uppbyggt kring pjäsbunkern med kanonen Maja och ledningscentralen. Idag är ”Maja” omsorgsfullt inbyggd i en unik glaspaviljong för att skydda både kanon och bunker. Fram till åren runt 2014-15 byggde museet ut sina utställningsytor och samlingar där bland annat den stora, så kallade SMB-hallen kom till, innehåller en unik kalla kriget-utställning.
Men det fanns flera dolda anläggningar runt museet, bland annat pjäsbunkern Brita. Väl synlig intill vägen mot museet. Diskussionerna om att öppna eller inte öppna hade pågått ett par innan det 2014 blev dags att börja utgrävningen. Den gamla ingången låg väl dold under buskar och sly och var täckt av ett tjock betongblock. Under blocket låg ton med sten och fyllnadsmaterial. Men de många frivilliga arbetade målmedvetet och så äntligen kunde vi kliva in i en tidskapsel. Bilden nedan togs i samband med uppröjningen av kullen som döljer själva pjäsbunkern

Dagsljuset tittar in för första gången på över 20 år i den gamla bunkern med kanon Brita.

Men utgrävningen av kanonbunkern Brita blev bara början. Alltsedan museet öppnades 1997 har man sneglat åt den så kallade Sjukhusbunkern, belägen precis vid infartsvägen till ”Maja”. Bunkern har använts av en lokal bonde till bland annat förvaring av bekämpningsmedel och nyttjandet av den ”borra”, d v s brunn som fanns här inne. Under 2017 fick museet tillgång till den stora bunkern. En bunker som egentligen är ett modifierat skyddsrum av modellen Sk 48. En ordentlig städning med bland annat rengöring invändigt med högtryckstvätt genomfördes. Därefter följde en period av avfuktning och torkning innan det omfattande inredningsarbetet kunde börja. Land och rike letades genom efter militär sjukvårdsmateriel och den nya utställningsdelen på Beredskapsmuseet kunde öppna i juni 2018.

Behandlingsrummet i sjukhusbunkern.

Sedan verkade det som om det fortsatte av bara farten. En tidigare dold luftvärnsställning med vidhängande skyddsrum grävdes fram. Därefter gick arbetet över på att öppnad pjäsbunkern med kanonen Sonja. Under den tidiga våren pågick arbetet med att röja växtligheten som tagit över pjäskullen. Ingången lokaliserades och kunde öppnas. Men det mest spännande var i augusti i år (2019) när den stora betongplomberingen över hela pjäsbunkerns front knackades loss och avlägsnades. Ett arbete som tog nästan en hel dag.

Plomberingen nästan borta.

Plomberingen borta och kanonen utsvängd i sitt ”naturliga” läge.

Mer om arbetet med att öppna ”Sonja” och vad som skall hända kan du läsa här på Beredskapsmuseets hemsida. Här finner du också mängder av bilder från öppningsarbetet. Kanske du skall planera in ett besök under nästa år. Den ”stora” dagen är den 4 juli, då batteri Helsingborg fyller 80 år! Och det skall nog firas ordentligt.

Själv skall jag fira i eftermiddag och kväll på museet! Det är ju torsdag – ärtsoppa med pannkakor! Vem kan missa detta. Kolla in museets hemsida, där finner du ärtsoppekvällarna. Det hotas till och med att det skall spelas dragspel 🙂

Att motstå en tallrik ärtsoppa är nästan omöjligt, och dessutom i rätt miljö. Vi kanske ses där?
Bunkerhälsningar
Leif H