malware scanner 23 mars 2020, det blev inte alls som planerat! – Fort & Bunker

23 mars 2020, det blev inte alls som planerat!

Datum för detta ursprungliga inlägget var den 24 februari 2020 – det har tagit mer några veckor att komma igång igen. Bilden ovan visar bakgrunden och skälet till all tystnad, leveransförseningar och avsaknad av aktiviteter. I september månad förra året blev min vänstra fot gipsad, som syns på bilden ovan. Detta för att komma tillrätta med skelettförändringar i foten. Allt frid och fröjd och gipset skiftades varje vecka. Efter några veckor orsakade gipsförbandet ett litet sår på en  tår, som naturigtvis inflammerade, och blev värre och värre. Trots omläggningar två gånger i veckan tillstötte komplikationer och i början på mars blev det akut och ambulansfärd med mycket hög feber. Vid ortopeden och endokrinologen i Malmö togs beslut om att amputera tån, vilket nu är gjort. Men det tog inte slut där! Det kom något som hette corona!

Jag har nu varit två veckor på ett korttidsboende i Skurup och skall förhoppningsvis få komma hem om någon vecka, kanske måndag 30/3.

Kanske midsommarafton 1939 (foto: Krigsarkivet)

Men under tiden har det blivit lite, med betoning på lite, arbete utfört. Främst är det kommande nummer av FORT & BUNKER, nummer 2 2020, som jag försökt arbete med.  Vad sägs om följande utkast till innehåll:
Märkliga luftvärnstorn i Finland.
Landskapsförvar, del 1, norrut.
Skyddsrum, militära sådana.
Militärhistoriska resor, fungerar det?
Nytt på våra militärhistoriska museer.
och förmodligen ytterligare läsning allt eftersom. Tidningen skall enligt plan komma ut andra halvan av maj, om nu inget oförutsett inträffar.

Något som också tar lite av min tid är tankearbetet med den kommande boken. Lite hann bli gjort innan jag ”åkte in” så sakta, sakta går det framåt.

Noteringarna skrivs in om ett värn längs den blekingska kusten. Notera att observationshuven skiljer sig från de skånska värnens. En bild från arbetet med böckerna Blekinge det hemliga landskapet. (foto: Jörgen Sjöblom)

Så bunkervänner, detta skrivet för att ge ett livstecken från mig, och att arbeten och projekt fortsätter. Du får dock räkna med att det för närvarande är väldigt långa leveranstider på bokbeställningarna, men var lugn har du beställt kommer dina böcker!

Så fortsätt nu att vara försiktiga, håll avstånden och tvätta händerna!

Bästa Bunkerhälsningar
Leif H