malware scanner 9 april 2020, för 80 år sedan var det Danmark och Norges ödesdagar! – Fort & Bunker

9 april 2020, för 80 år sedan var det Danmark och Norges ödesdagar!

Idag på morgonen vaknade Sverige upp till nyheterna om att Tyskland angripit Danmark och Norge. I Danmark var redan ockupationen ett faktum. I Norge pågick hårda strider. Plötsligt hade vi kriget inpå våra gränser. I Skåne hade byggandet av befästningarna i Skånelinjen kommit en bit på väg, men den hårda vintern hade försenat arbetet. Den del av linjen som var ”färdig” låg längs den skånska sydkusten, mellan Simrishamn och Höllviken. I all hast flyttades material och eventuella vapen till Öresundskusten, där byggandet av linjen pågick, men inte var färdigt.

Grävning av skyttevärn och förbindelsegångar i Skånelinjen (KrA)

Nu vet vi att Sverige undgick att bli indraget i krigshandlingarna. Men idag är det kanske bra att skänka en tanke till våra grannländer Danmark och Norge som fick genomlida fem år av ockupation.

Men just nu pågår en annan kamp, både här i Sverige, och i övriga länder världen över – nämligen kampen mot Coronaviruset. En lömsk fiende som det gäller att förhindra att den sprids. Där kan vi faktiskt alla hjälpa till! Lyssna på informationen och ta till dig de officiella rekommendationerna. Undvik onödigt resande i påsk. Tvätta händerna och håll avståndet.

Men och ett viktigt men – skänk en tanke till de som, inom sjukvården, slåss mot viruset för vår skull. Idag är detta de riktiga hjältarna!

Med Påsk och Bunkerhälsningar
Leif H