14 juli 2020 – Den som söker finner… (i mitt fall guld värt)

Värn 1140 i den östra delen av Skånelinjen i Blekinge. Som syns på bilden skall man helst fotografera värn på sen höst, eller tidig vår.

Just nu arbetar jag intensivt med den kommande boken. Orsaken är min vänstra fot som envisas med att inte vilja läka ordentligt. På läkares order skall den vara i stillhet och i högläge. Jag kan berätta att det är väldigt svårt att rensa ogräs och sköta trädgårdsarbetet med foten i stilla högläge 🙂

Men det är just detta och ett spännande mail från Karlskrona som gjorde att jag började gräva i mitt arkiv. I samband med böckerna Blekinge, det hemliga landskapet blev det naturligtvis en hel del material ”över”. Material som av olika anledningar inte kom med, eller helt enkelt inte fick plats. När böckerna var utgivna (2005) placerades pappershögarna och pärmarna i arkivets innersta hörn.

En av FORT & BUNKERs abonnenter skrev ett mail och berättade att han var ute i terrängen och letade värn med hjälp av böckerna om Blekinge. Bland annat hade han uppmärksammat några bunkrar som i boken placerats i fel ordning och plats. Detta fick mig att börja leta bland det gamla Blekingematerialet, och se på f-n! Där fanns en sliten på märkt med ”VÄRN” och ett stort rött ”H”. Pärmen visade sig, trots sitt skamfilade yttre vara rena guldgruvan!
Pärmen har förmodligen varit någon form av förvaring för papper som”var bra att ha”. Här fanns;

Nyckelförteckning M-län, hemliga och egna nycklar
Anteckningar från besök vid kustvärn vecka 113 112 (?)
Ritning över fullträffsäker sammanställningsplats
Nyckelförteckning över mobiliseringsförråden nycklar 1986
Förhyrningsliggare för förråd och fastigheter
Förteckning över förhyrning av mark, engångsersättning
Förteckning över förhyrning av mark (arrende)
PM avseende upprustning av värn i Listerområdet (1962)
Förteckning över värn i Karlshamnsområdet (1962)
Förteckning över värn i Matviksområdet (1962)
(dessutom vidhängande kartskisser över värnens placering, tyvärr mycket urblekta)

Värn 1156 med vacker klädsel av vildkaprifol, som doftade väldigt gott.

Men sedan kom det riktigt spännande, och överraskande. En förteckning som lät ganska intetsägande; Sammandrag över inom fo 15 befintliga värn. Förteckningen är från 1956 och är fördelad på de olika värntyperna med anmärkningen; typenliga, alternativt icke typenliga. Dessutom uppdelad på en, två, tre eller fyra skottgluggar. Förteckningen börjar med värn 969 längst bort i västra Blekinge, eller som det skriv i platsbeskrivningen ”100 m norr ”S” i Sölvesborg”. Alltså på det sätt man för inom det militära världen angav positioner och lägen. Listan innehåller också uppgift om typ av värn, om det finns fläkt och antal skottgluggar. Sista värnet av Skånelinjens värn i listan är 1161 som ligger ”200 m nordost ”ö” i Vångsö”.
Listan fortsätter även med de värn som fortsätter österut, eller som det heter i listan ”icke typenliga”, med värn 201 till 338. Märkligt nog är dessa värns nummer omvända. 338 ligger längst i väster, precis intill Vierydafjärden, och sedan fortsätter värnen i fallande ordning österut.

Utsikt över Vierydafjärden från värn 338.

Typiskt Blekingevärn med vingmurar av sten. Här värn 323 vid ”800 m norr ”h” i Killingh

Men den största överraskningen kom i slutet av pärmen! Här fanns en förteckning 28 sidor med namnet; Anteckningar om iakttagelser vid inspektion av infanterivärn inom I – III KF bat områden under sept – okt 1948!!! (Den är värd många utropstecken).
Jag skall ge dig ett exempel på vad som skrivs om ett av värnen:
1052 Ksp I V
Maskering: nät i värnet
Fästningslås å inre dörren, yttre trångt
Luckorna: 2 st skruvöglor borta
Rökuttag: 160
Tel: Finnes
Fläkt: ej”
och sådär fortsätter det med ALLA värnen i den blekingska delen av Skånelinjen, inklusive stadsvärnen i Karlshamn. Så nu kanske du förstår min upphetsning. Det har under arbetet med den kommande boken funnits diskussioner, och frågetecken, om vissa värnen överhuvudtaget blev byggda. Nu är frågorna besvarade, dessutom med status från 1948.

Värnkarta östra Skånelinjen

Bland materialet i arkivet fanns också en del av Fortavdelningens karta över värnen i Blekinge. Du ser ovan. Kartan är i grunden den gamla generalstabskartan på vilken värnen markerats med en liten prick. Från markeringen har sedan en linje dragits ut till ett vitt textfält utanför själva kartbilden och här har värnet nummer och typ noterats. Problemet uppstår genom att man vill inte att linjerna skall korsa varandra! Detta betyder att ordningsföljden är mycket svår att förstå. Men kommer det riktiga problemet. När jag fick dessa kartor, omkring 2000/2001 hade de funnits ett tag. Även om avvecklingen inte riktigt startat på allvar hade vissa värn avvecklats eller överlåtits till markägare. När något sådant skedde målade man helt enkelt över numret med Tippex och tog en ny kopia på kartan. Detta ledde naturligtvis till problem i terrängen när man fann värn som inte var med på kartan. Men tacka vare pärmen och listor är det nu betydligt enklare att kontrollera det gamla värnbeståndet i Blekinge.

Värnkarta över värn 338

Skissen ovan visar värnkartan över det första värnet (338) som fortsätter österut genom Blekinge. Här beskrivs skjutriktningar, omgivningen och de olika närförsvarsställningarna. Alla värn hade en kartskiss som denna. Man blir ganska förvånad över hur detaljerad dessa är gjorda och hur väl de stämmer med terrängen på platsen. Dessutom är en del instruktioner på skissen ibland lite uppseendeväckande, som på den ovan ”Gammalt hus som bortspränges”.

Vi lämnar nu arkivet och Blekinge för denna gång och fortsätter arbetet med den kommande boken TAGGTRÅDSKUST. Som berättats tidigare beräknas den utkomma i februari 2021. Men redan nu kan du teckna dig för boken till ett förmånligt pris -295 kronor plus porto, ordinarie pris, efter årsskiftet är 445 kronor.

Så vill du lära dig mer om Skånelinjen, både i Skåne och Blekinge, då skall absolut beställa boken NU! Enklast gör du det HÄR där du också kan läsa lite mer om innehållet. Nu önskar jag en fortsatt bra dag och vecka. Här fortsätter regnet men det skall bli bättre sägs det!
Bunkerhälsningar
Leif H

En liten skiss över Blekingevärn får också plats som avslutning!

Värntyper i Ramdalaområdet.