Fredag 9 april 2021 Dagen då kriget stod för dörren – för 81 år sedan!

Observationsvärnet 157 i Ystad Sandskog den 9 april 1940. (foto: Krigsarkivet)

Observationsvärnet 157 som det ser ut idag ur ungefär samma vinkel som 1940.

9 april 1940 – en ödesdag för både Norge och Danmark! För exakt 81 år sedan påbörjades det tyska anfallet mot dessa länder, med efterföljande ockupation som följd. Bara Öresund skiljde oss från Danmark och främst Köpenhamn där två lastfartyg anlände under morgontimmarna med stridsutrustade soldater.

Längs Öresundskusten pågick befästningsarbetet med den blivande Skånelinjen, men det var egentligen längs den södra kusten som arbetet med linjen var mer eller mindre färdigt. Den stränga vintern la käppar i hjulet för befästningsarbetena längs kusten mot Danmark. Det tog inte speciellt många dagar förrän arbetena här forcerades och truppförstärkningar anlände. Under dagarna efter 9 april mobiliserades försvaret i Skåne. De vapen som hunnit placeras ut längs sydkusten flyttades i all hast till Öresundskusten där några värn redan var färdiga. Trupper från Växjö och Karlskrona anlände till Skåne och förstärkte försvaret bland annat med artilleri uppställt vid Trelleborg och Helsingborg.

I den nya boken TAGGTRÅDSKUST kan du läsa mer om hur dagarna runt den 9 april gestaltade sig för de inkallade soldaterna. Här kan du också läsa mer om den unika Skånelinjen, den befästningslinjen som nästan precis var påbörjade under denna krisdag, den 9 april 1940. En befästningslinje som kom att vara i tjänst under många, många år. Idag ligger de där, de grå betonglådorna som nästan fallit i glömska. Idag blir det kanske till en påminnelse om hur snabbt en situation kan ändras.

Boken kan beställas direkt från förlaget FORT & BUNKER (klicka här) eller via din lokala bokhandlare. Här får du befästningslinjens kompletta historia. Varför den byggdes. Hur den byggdes. Hur den användes och inte minst vad som finns kvar idag. En mycket unik del i boken presenterar alla de 1 063 värnen som ingick i Skånelinjen med både bild, plats och modell. Och linjen fortsätter att väcka uppmärksamhet än i våra dagar som till exempel när något värn skall raseras.

Men just i dag är det kanske på sin plats att skänka en tanke till alla de som under beredskapsåren var inkallade till militärtjänstgöring och tillbringade sin tid på vakt längs våra gränser. Under åren 1939 – 1945 var det åtskilliga 100 000-tals som kom att tjänstgöra vid, eller i befästningslinjen Skånelinjen, eller Per Albinlinjen som den blev känd som i folkmun.

Bunkerhälsningar
Leif H

En liten påminnelse till dig som förhandsbeställde ditt exemplar av Skånelinjen. Du missar väl inte erbjudandet som fanns med din bokleverans? Det upphöratt gälla den 15 april!