Torsdag 11 november 2021 – En speciell dag, världen över.

Brittisk betongbunker som dekorerats med den röda vallmon och soldater. ”Klotter” av hög klass och med ett behjärtansvärt syfte – att minnas alla de som stupat. Målningen är utförd av konstnären Mark Meana på en bunker vid Benson i Oxfordshire, England. (foto: Mark Meana)

Den 11 november klockan 11.00 1918 inföll vapenstilleståndet i första världskriget. Nästan fem års krig var äntligen tillända. Ett sargat Europa och miljontals döda, i ett av världshistoriens mest blodiga krig. Ny teknik mötte gamla uppfattningar. Kulsprutor, gas, flygplan, ubåtar mot meningslösa anfallsvågor av unga män. Frankrike och Belgien kom att bli platsen för många stridighet och slag som ibland resulterade i blodbad.

Idag har de gamla slagfälten och krigskyrkogårdarna blivit turistmål och välbesökta platser. Under november månad är också den röda vallmoblomman påtaglig världen över, men kanske främst i England och Frankrike. Just den röda vallmon kom att symbolen för att minnas de stupade under första världskriget, men används numera främst i nuvarande och tidigare medlemsstater inom det brittiska samväldets för att minnas och hedra soldater som stupat sedan 1914. Första versen lyder:

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

I både Belgien och Frankrike finns ett stort antal krigskyrkogårdar med stupade från första världskriget. I den belgiska staden Ypern (Ieper) som kom att drabbas hårt av striderna finns en vacker triumfbåge med namnet ”Menin Gate Memorial to the missing”. Längs vägen och platsen för det nuvarande monumentet passerade 100 000-tals soldater på väg till slagfälten. Man uppskattar att mer än 300 000 soldater stupade på slagfälten runt staden.  90 000 av dessa soldater har ingen känd gravplats. I den stora minnesarkens hallar finns namnen på 54 395 stupade soldater var kroppar aldrig återfunnits.

Minnesceremonin vid Menin Gate samlar mycket folk varje kväll klockan 20.

Klockan 20.00 varje kväll, sedan 1928, hålls här en minnesceremoni över de stupade soldaterna. Last Post är namnet på den speciella ceremoni som lockar besökare från hela världen. Last Post är den engelska benämningen för Tapto, alltså dagens sista signal. Ceremonin avslutas med att hornblåsare låter signalen Last Post ljuda under valven. En upplevelse som man inte får missa om man är trakterna och har ett militärhistoriskt intresse.

Spåren efter andra världskrigets försvarsansträngningar kan man finna även här hemma. Man behöver inte leta speciellt länge för att se dessa. Kustvärn, skyddsrum, nedlagda kustartilleribatterier och alla våra gamla regementen. Dessa är visserligen inte direkt försvarsansträngningar men en väl så viktig del av vår militärhistoria.

Så idag är det dags att stanna upp en stund och minnas de som gav allt för oss!

Bunkerhälsningar
Leif H