Måndag 14 mars 2022 – kommer kriget?

I Ukraina fortsätter den ryska INVASIONEN, men med tydligen vissa problem. Att hålla sig informerad om händelserna är inga större problem, åtminstone för oss utanför Ryssland och Ukraina. ALLA TV-bolag sänder extra, vissa nästan dygnet runt. Oftast är det samma nyheter, eller nyheter, som repeteras. Det är alltså väldigt lite som kommer ut. Det som kommer ut är också svårt att avgöra riktigheten på för båda sidor propagandamaskiner arbetar för fullt.

Här hemma har Folkhälsomyndighetens pressträffar ersatts med Försvarsmaktens(!) Vet inte om man skall kalla det ”ur askan i elden”. Många har också börjat se över förråden hemma. Finns det mat, finns det vatten, radio och allt annat som kan vara bra att ha – om det skulle hända något!

Broschyren OM KRISEN ELLER KRIGET KOMMER blev plötsligt väldigt aktuell. I affärerna upplever man en plötslig efterfrågan på vattendunkar, konserver och torrprodukter. Egentligen är ju detta som alla borde ha ett litet förråd av hemma, även under normala” förhållande. I den lilla skriften finns en praktiskt checklista på sådant som kan vara bra att ha hemma. Därmed inte sagt att du skall rusa iväg och inhandla ALLT på en gång. Kolla vad du har hemma och komplettera efterhand! Här nedan ser du listan:

Du kan också beställa ditt eget exemplar av skriften om du inte hittar den hemma. Du finner den här för nedladdning: https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf

Just nu är det lite svårt med militärhistoria, speciellt när den utspelas mindre än 900 kilometer från min plats. Jag gör lite små försök med uppläggningen av det kommande numret av FORT & BUNKER, mern det skall ju inte komma ut förrän i mitten på maj, så det känns som om det är gott om tid.

Annars står några utflykter överst på redaktionens önskelista. Dels till det forna batteri Trelleborg (Batteri TE) vid den lilla orten Dalköpinge, utanför Trelleborg. Ett andra kustartilleribatteriet i Skåne inför andra världskriget. Efter någon försening stod batteriet klar för strid i december 1939. Batteriet förstärkes med ytterligare en pjäs 1941.

Karta över batteri TE med tomtområdena för pjäsplatser utmärkta. Nere till vänster syns kyrkan i samhället.

En av de igenfylla pjäsplatserna. Pjäsen stod i den öppna delen. (nu fylld med grus) Bilden från tidigt 2000-tal.

Beredskapsmuseet i Djuramossa var tidigt ute och lyckades förvärva en av de fyra 15 cm kanonerna. Själv har vid några tillfällen varit delaktig i att måla pjäsen och dess splitterskydd.

Något som också står högt på listan är fördjupningen i den så kallade Smålandslinjen. Alltså den försvarslinje som var tänkt vid gränsen mellan Skåne och Småland. En mycket kontroversiell plan som aldrig genomfördes. Men här och där i gränstrakterna finns rester av mindre försvarsanläggningar som skyttevärnen och löpgravar. Från en kontakt i området kom också ett par bilder vid platser som jag gärna skulle vilja se själv och detaljstudera. Tanken är att försöka lägga samman alla dessa platser och se om det kanske bildar någon form av enklare försvarslinjen. Bilderna ovan är tagna av Lennart Carlie.

Utöver detta finns det naturligtvis mycket annars på planeringsbordet, men med tanke på omständigheter och annat som jag tyvärr inte råder över, så tar vi det ett par dagar i taget.

Så med hopp om att du får en bra vecka tecknar jag med
BUNKERHÄLSNINGAR
Leif H

Och glöm inte beställa en prenumeration på tidningen FORT & BUNKER!