malware scanner Onsdag 31 augusti 2022. Man upphör ALDRIG att förvåna sig! – Fort & Bunker

Onsdag 31 augusti 2022. Man upphör ALDRIG att förvåna sig!

BUNKEROLOGISTS!
Jag lärde mig ett nytt ord idag! Du ser det ovan BUNKEROLOGISTS. Förklaringen till ordet betyder ”People engaged in the exploration of abondoned bunkers”. Alltså precis det vi sysslar med, både här och i många andra grupper. Ordet, och förklaringen återfinnes i en uppsats/avhandling av två docenter i etnologi vid Stockholms universitet och har den pampiga överskriften ”BREAKING THE SEAL, KEEPING IT REAL – on Authenticity and Masculinity in Engaging with Bunkers(!)

1.pjäs SONJA vid f d batteri Helsingborg (Beredskapsmuseet) får stort utrymme i denna märkliga uppsats. (foto: Johan Andrée)

Läser man vidare i uppsatsen får man snart inriktningen klart för sig att det handlar inte om ”vårt” intresse för bunkrar, utan snarare om ”det mansdominerande intresset” vi har i detta! Jag har medvetet inte lagt ut länken till uppsatsen då jag inte vill gynna spridandet av denna märkliga skrivning. Men med lite tålamod och letande kan du nog själv finna den. Det märkliga är att man omtalar flera källor som Facebookgrupper och bunkerentusiaster, utan att namn ens Facebookgrupperna. Källförteckning är imponerande, om man inte sysslar med bunkar. Men det är förvånansvärt lite personliga kontakter. Man har besök websidorna för Beredskapsmuseet och Siknäsfortet, samt läst ett antal artiklar om Bungenäs.

Litteraturförteckningen omfattar 48 titlar, varav tre svenska som behandlar Civilförsvar och det sista manliga yrkesmonopolet. Så kunskapen om bunkrar och fortifikationshistoria, och intresset” är ”imponerande”(!) Nu skall jag inte ofta mer tid på detta utan ägna mig åt mer meningsfulla sysslor som till exempel bläddra i boken TAGGTRÅDSKUST – Det är riktigt maskulint 😉

Bunkerhälsningar

Leif H