HEMLIGA UTFLYKTER!

Boken HEMLIGA UTFLYKTER innehåller nästan 1 000 militärhistoriska platser som kan besökas. Adressuppgifter, vägbeskrivningar och GPS-position hjälper dig att hitta rätt. Naturligt saknas en del platser. Både avsiktligt och oavsiktligt. Det sista alternativt är såklart så enkelt att vi inte känt till platsen, eller inte hittat den. Den andra orsaken; avsiktligt är lite svårare att förklara. Vi har helt enkelt varit tvungna att ”sålla” bland sevärdheterna. Vad vill man se? Vad finns det att se, eller kanske finns det något att se?
Det kan också vara så att ägarna av platsen undanbett sig publicitet, eller att man på grund av skadegörelse inte vill ha någon uppmärksamhet kring platsen, eller ”objektet”.
Något som vi var tvungna att ”hoppa över” var den stora mängden minnesmärken som finns runt om i landet. Några har fått vara med, helt utan att lägga någon värdering vid dessa. Det finns redan en utmärkt sida för just svenska minnesmärken som du finner här  Så varför gärna något en gång till när det redan finns.

Men som sagt det fattas förmodligen en del platser som kanske skulle varit. Vi har därför gjort en landskapsförteckning där vi allt eftersom kommer att fylla på med tips om platser som är värde ett besök. Till denna landskapsförteckning behöver vi DIN hjälp. Dock är ju förutsättningen att du har läst genom boken HEMLIGA UTFLYKTER. Skicka ett mail till oss och berätta vad vi missat, eller vad som saknas. För att din information skall kunna användas behöver vi veta vad är det vi missat (typ av sevärdhet), var finns denna sevärdhet, eller plats. Vi måste ha en ungefärlig vägbeskrivning, eller adress. Har du dessutom en GPS-position är det ännu bättre. Viktigt i sammanhanget är att du som uppgiftslämnare respekterar gällande lagar och förordningar, vi vill inte gärna locka ut besökare till skyddsområden, eller andra olämpliga platser, Naturligtvis förbehåller vi oss rätten att avstå från att publicera uppgifter som vi finner olämpliga.