malware scanner BUNKERLEXIKON – Fort & Bunker

BUNKERLEXIKON

Lär dig ”allt” om våra mindre befästningar, det som vi vanligen kallar bunkrar eller betongvärn. I Sverige kallades de ofta truppbefästningar. Denna typ av befästning kom tidigt till bruk ute i Europa. De första mer eller mindre organiserade befästningarna byggdes under första världskriget, både på tysk och engelsk sida i framför allt Frankrike och Belgien. Första världskrigets betongvärn fick många namn – bunker, blockhus, pjäsplats, skyddsrum och förstärkta byggnader. En soldat kunde rapportera om en attack på ett blockhus, medan en annan rapport berättade om samma episod som en attack på en bunker. Tyskarna byggde ett stort antal bunkrar/kulsprutevärn på Västfronten och konstruerade dem med stor uppfinningsrikedom där man ofta tog fördel av den geografiska placeringen.