SKÅNELINJEN (Per Albinlinjen)

Skånelinjen, eller Per Albinlinjen, byggdes i ”hottakt”. Linjen olika sträckningar byggdes eller kompletterades i takt md det militära hotet uppstod eller förstärktes. Första sträckningen, längs den skånska sydkusten, mellan Simrishamn och Falsterbonäset kom först, t o m innan Andra världskriget bröt ut. Linjen som kom att omfatta 1 063 olika betongvärn sträckte sig från Båstad, runt kustlinjen, till Vieryda i Blekinge. Faktiskt ingick nästan halva Blekinges kustlinje i försvarslinjen.

Vi skall nu försöka redovisa linjens sträckning, byggnation, arbetsetapper och innehåll. Vi skall också redovisa alla de värn som funnits, och finns! Fotografier, ritningar och kartskisser skall underlätta för oss att förstå hur linjen var tänkt att fungera. Som grundunderlag till arbetet har en rapport från hösten 1940 använts ”Permanenta strandförsvaret i Skåne och Blekinge 1939 – 1940”. Detta har kompletterats med ytterligare arkivimaterial, egna undersökningar, intervjuer och besök vid samtliga värn i linjen.