Utbyggnadsperioderna 1939 – 1940. 3.Perioden våren/sommaren 1940

3.Perioden kom att bli utbyggnadens största och mest omfattande. Totalt uppfördes inte mindre än 527 värn under perioden som sträckte sig från april till juni 1940. Den tyska ockupationen av Danmark påskyndade utbyggnaden och stora delar av denna skedde också längs Öresundskusten. Inte mindre än 15 olika entreprenörer deltog i byggnadsarbetet med tillsammans över 3 000 arbetare. Under perioden fick även Blekinge sina första kustvärn i den skånska försvarslinjen. Flera av dessa blekingska värn skulle bland annat skydda det tunga 30,5 cm haubitsbatteriet som flyttats ner från Stockholm (Värmdö) och placerat i nyuppförda ställningar vid Ryssjön. Under omfattande byggnadsperiod var arbetet indelat i inte mindre än 18 olika etapper fördelade längs i stort sett hela den skånska och blekingska kusten.

Blekinges karga och klippiga kustlinjen gjorde befästningsarbetet mycket besvärligt. Här ett foto på byggande av värn 1013 som fått påskriften "Bergvärn". (foto: Krigsarkivet)

Blekinges karga och klippiga kustlinje gjorde befästningsarbetet mycket besvärligt. Här ett foto på byggande av värn 1013 som fått påskriften ”Bergvärn”. (foto: Krigsarkivet)