Utbyggnadsperioderna 1939 – 1940. 4.Perioden juni-oktober 1940

4.Perioden pågick under juni till oktober 1940 och skedde i huvudsak inom området Fortuna (Helsingborg) till Viken. Här var det främst delar av den s k 2.linjen som byggdes ut. Antalet byggda värn uppgick till 145 stycken. En liten, vad man skulle kunna kalla, kompletterande period. Tre byggnadsetapper i nordvästra Skåne. Många av värnen var ”specialvärn” för den kuperade terrängen runt Helsingborg med bl a kulsprutegevärsvärn, Kg III. Inte mindre än 85 av de byggda värnen var av denna typ. Ett värn som egentligen närmast skulle klassas som ett skyddsrum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kg-värn 1821 i trakterna av Kulla Gunnarstorp. Normalt syntes bara ingången och de båda rökgångarna. Tidens tand har gjort att delar av betongkonstruktionen nu också syns.