9. Kontrakt 1 a, Nybroån – Bollsvik (inom) Vilhelmsborg – Mossbystrand

En delsträckning på ca. 6 km från #184 Vilhelmsborg, ca. 1 km öster samhället Svarte, till observationsvärnet # 197 ovanför kustvägen, strax före Mossby. Sträckan byggdes samtidigt med resterande sträcka (#149 – 206) men har ett senare kontraktsdatum. Totalt uppfördes 10 värn av entreprenören Armerad Betong. Trots att kontraktet inte skrevs under förrän i september 1939 påbörjades arbetet redan under juli månad.