4. Kontrakt 3, 1 a samt 1 b Bollsvik – Nybroån

Entreprenören Armerad Betong från Malmö startade arbetena i juli 1939. Etappen omfattade sträckningen omedelbart öster om fiskeläget Abbekås (#206a) till västra stranden av Nybroån (#149a). Inom sträckan ligger dåvarande regementsstaden Ystads hamnområde. Även här skedde senare en komplettering med pansarhinder och stadsvärn, dock inte i samma omfattning som i Trelleborg. Totalt byggdes 41 + 10 värn. Entreprenaden var uppdelad på två kontrakt.