malware scanner Byggnadsetapperna och entreprenaden 1939 – 1940 – Fort & Bunker

Byggnadsetapperna och entreprenaden 1939 – 1940

Skånelinjen (Per Albinlinjen) byggdes i ”hottakt”. Linjens olika sträckningar byggdes eller kompletterades i takt med militära hotet uppstod eller förstärktes. Den första verkliga utbyggnaden sträckte sig från Simrishamn till Höllvikens hållplats (hpl). Under hektiska månaderna från sensommaren 1939 till december samma år byggdes i febrilt tempo ca. 300 värn längs den skånska stdkusten, som då betraktades som den mest utsatta för en invasion. De olika byggnadssträckorna  eller etapperna, baserades på ett antal markkontrakt med de berörda markägarna.

Benämningarna på sträckorna stämmer inte alltid överens med den verkliga geografiska placeringen. Så är t ex sträckan Hammarsbackar – Rörum (kontrakt nr 7) placerad mellan västra Nybrostrand till norra Baskemölla. Under 1940 kom flera sträckor att överlappa och komplettera varandra eftersom viss utbyggnad av redan färdiga värnlinjer också utfördes. I presentationen av byggnadsetapperna nedan har tidsmässig sortering gjorts. Som grund för sorteringen har datum för undertecknandet av markkontrakten använts. Värnens ”registreringsnummer” anges med inom nummerserie, samt angivandet av högsta repektive lägsta nummer. Antal värn inom den aktuella etappen finns också angivet.